06.04.2023

„Vezuv” godinama plaćao porez koji (ni)je trebao

Izvor:

budva-hotels budva-nightlife budva-tourist-organization budva-old-town budva-restaurants

Da li znaju da su jedini priređivači koji plaćaju ovaj porez, iz "Vezuva" su odgovorili da su nedavno upoznati sa tom činjenicom zbog čega su se obratili poreskim vlastima tražeći objašnjenje, kao i odgovore da li su morali da ga plaćaju. Ako nisu bili obavezni predlažu da im se taj iznos računa u pretplatu

Ministarstvo finansija i Uprava prihoda su nedavnim analiziranjem prihoda od priređivača igara na sreću pronašli podatak da je proteklih godina PDV na uvozne usluge državnom budžetu jedino plaćao "Vezuv", iako ni poreskim vlastima, prema odgovorima koje su poslali "Vijestima", nije jasno da li priređivači treba da plaćaju PDV na uvozne usluge.

Tako je "Vezuv" u proteklih šest godina platio preko tri miliona eura za ovoj porez. Na pitanje "Vijesti" da li znaju da su jedini priređivači koji plaćaju ovaj porez, iz "Vezuva" su odgovorili da su nedavno upoznati sa tom činjenicom zbog čega su se obratili poreskim vlastima tražeći objašnjenje, kao i odgovore da li su morali da ga plaćaju. Ako nisu bili obavezni predlažu da im se taj iznos računa u pretplatu. Poreske vlasti treba da odluče da li da "Vezuvu" vrate ovaj novac ili da taj porez sada plaćaju i svi ostali.

Priređivači nisu obveznici naplate PDV-a jer se on ne obračunava na uplate za igre na sreću, ali plaćaju PDV na usluge i robu koju kupuju. Međutim, ovdje je sporno mjesto izvršenog prometa usluge, jer priređivači igara na sreću iz inostranstva “kupuju” kvote i informacione usluge za podršku svojim platformama za priređivanje igara na sreću.

"Nikada se nijesmo bavili drugima, ali ova informacija nam je korisna iz razloga što postoje permanentni pokušaji nekih priređivača da okrivljujući druge predstave sebe zaštitnicima ispravnog poslovanja u našoj branši. Kao dugogodišni lideri na crnogorskom tržištu sa najvećim brojem zaposlenih i najvećim plaćenim koncesijama i porezom svjesni smo da će uvijek biti ovakvih aktivnosti koje potiču od konkurencije. Naše je da i dalje po svim zakonskim i poslovnim normama budemo najbolji i nižemo uspjehe", kazala je direktorica marketinga i korporativnih komunikacija u "Vezuvu" Lena Bošković.

Oni su smatrali da ovaj porez plaća svaka rezidentna firma, pa i ako nije obveznik PDV-a, na usluge koje prima iz inostranstva.

"Smatrali smo da smo dužni da na sve fakture za usluge koje dobijamo od ino lica, a odnose se na usluge koje su u vezi sa djelatnošću koja je oslobođena PDV-a, obračuna i plati PDV. Pod tim uslugama se podrazumijevaju, na primjeru nas kao priređivača, usluge provajdera za licencirane igrice, kvote, održavanje softvera. Podsjećanja radi, prema podacima sa kojima raspolažemo veći dio dobavljača priređivača igara na sreću je iz inostranstva", kazala je Bošković.

On je navela da su za period od 2016. do kraja februara ove godine po ovom osnovu u državni budžet uplatili 3.040.361 euro.

"Obratili smo se Ministarstvu finansija, Upravi za igre na sreću, Upravi za inspekcijske poslove, kao i Upravi prihoda i carina dopisom u kojem se skreće pažnja nadležnim organima i traži pojašnjenje. Smatramo da je ovo sjajna prilika da sada kada su u fokusu aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću kao i novog Zakona, da resorna ministarstva i nadležne uprave zajedno sa poslanicima skupštine, koji su u ovom periodu pokazali agilnost u primjeni mjera sa kojima će svakako brže i bolje puniti državni budžet, urgentno pristupe i ovom neiskorištenom zakonom uređenom izvoru prihoda budžeta. Pozivamo i članove udruženja Montengro Bet, koji po našem saznanju po ovom osnovu ne plaćaju PDV, na zakonu zasnovane obaveze i da se uključe i time na djelu pokažu svoja zalaganja za zakonsko poslovanje u interesu građana i budžeta Crne Gore. Naravno pomogli bi i nama u koliko bi se ispostavilo da smo mi sve ove godine neopravdano plaćali taj porez. Time bismo bili u poreskoj preplati ili bismo pravili dogovor sa Ministarstvom finansija kako to da se taj iznos kompenzuje, odnosno izvrši njegov povraćaj. Bez obzira na sve navedeno, kompanija ‘Vezuv’ će i dalje uredno izmirivati svoje poreske obaveze u skladu sa zakonom", navela je Bošković.

UPC: Obaveza zavisi od mjesta prometa

Iz Uprave prihoda i carina (UPC), koja ne komentariše pojedinačne slučajeve, naveli su da su izmjenom Zakona o PDV-u, krajem decembra, unijete novine tako da se mjestom prometa usluge smatra Crna Gora ako su usluge pružene van Crne Gore, a stvarno se koriste u Crnoj Gori.

"U suštini postoji obaveza obračunavanja PDV-a, za primaoca ovakvih usluga, s tim da plaćanje istog zavisi od toga da li je primalac obveznik PDV-a, pri čemu primaoci takvih usluga koji obavljaju djelatnost koja se ne oporezuje PDV-om su u obavezi da obračunaju PDV i uplate na propisani račun. Takođe, u skladu sa izmjenama mjestom izvršenog prometa smatraće se mjesto u kojem je usluga stvarno iskorišćena i ukoliko je takva usluga iskorišćena u Crnoj Gori, na takvu uslugu će se zaračunati i platiti PDV", navedeno je "Vijestima" iz UPC.

IZVOR: Portal "Vijesti" 

Podijeli