Mediji

Preuzimanja:

Vezuv Logo Volcano Logo Volcano KGS

budva-hostels budva-sea budva-weather budva-caffes budva-Montenegro

Kompanija „Vezuv-Volcano“ donirala 9000€
Kompanija „Vezuv-Volcano“ posebnu pažnju posvećuje društveno odgovornim projektima koji se između ostalog ogledaju u pomoći najmlađima.Donacija Institutu za bolesti djece Podgorica, Opštoj bolnici „ D...
Pročitaj